top of page

Vastuullisuus toiminnassamme

Tavinsulka Oy on perustamisestaan lähtien ollut kestävän ja vastuullisen luontomatkailun edistäjä, toimintaympäristön kehittäjä ja sen soveltamisen edelläkävijä. Yrityksen arvomaailma läpäisee toiminnan kaikki osa-alueet. Laatu ei ole tila, vaan prosessi.

Olemme Sustainable Travel Finland merkin oikeutettu käyttäjä.

Yhteisömme

Suosimme paikallisia yhteistyökumppaneita ja rekrytoimme työntekijöitä ensisijaisesti paikallisista asukkaista. Tuemme paikallista taloutta rakentamalla tiivistä verkostoa ja molempia osapuolia hyödyttäviä yhteistyösuhteita paikallisten yritysten kanssa. Yhteistä turvallisuutta rakentaen pidämme sosiaalista vastuuta sekä henkilöstön että asiakkaiden terveyttä ja hyvinvoinnin edistäen.

Erityisryhmille suunniteltut luonto ja vesistöluontoaktiviteettit tavoittelevat tasa-arvon ja inlkusiivisuuden.

Luontoympäristö ja kulttuuriperintö

Panostamme vahvasti luonnon suojelemiseen ja sen kestävällä tavalla hyödyntämiseen. Toiminnassamme pyrimme niin palveluntarjoajille (työntekijät) kuin palvelujen käyttäjille (asiakkaat) varmistaa, että palvelupolku tekee positiivisen vaikutuksen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kokemisen kannalta. Arvioimme kestävän kehityksen kaikkia ulottuvuuksia (sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen).

Ohjelmiamme sisältävät toiminta-alueemme kulttuuriperintöä, josta aktiivisesti viestitämme asiakkaille. 

Sitoudumme kestävän matkailun periaatteisiin

Olemme sitoutuneet kestävän luontomatkailun periaatteisiin jonka näkyvimpiä osia ovat solmilmaamme ythteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, osallistumisemme KESMA ja Green Care Finland projekteihin, ja parhaillaan työstämme Sustainable Travel Finland -setifikaattia.

Luontoympäristön suojelu

Toimintaamme suurin päästö synttyy varusteiden valmistusvaiheessa, komposiittiteknologian soveltamisen aikana. Tätä pyrimme tietoisen valinnan kautta minimoida. Käytämme vain korkealaatuisia ja pitkäkestoisia varusteita, joita kierretetään eteenpäin yksityishenkilöiden käyttöön kun palveluksessamme niiden aika on ohi.

Digitaaliset työkalut ovat laajasti käytössä ja tavoitteena on paperiton toimisto.

Yhtiön perustamisesta lähtien on noudatettu ohjelmissaimme "No-trace-behind" -politiikkaa, jonka tavoitteena on myös pienentää ekologista jalanjälkeä.

Työntekijöitä ja asiakkaita rohkaistaan ​​käyttämään joukkoliikennettä, polkupyörää tai muita ympäristöystävällisiä ajoneuvoja aina kun mahdollista.

bottom of page